• [VIDEO] ขนมปังมันหวานในตำนาน

    Sweet Potato Bun ขนมปังมันหวาน 🍠 ตำนานของความอร่อย ตั้งแต่รุ้จักนาง นี่ก็คือกลายเปนคนคลั่งนางไปเลย!!! มันนุ่มมาก แป้งบาง หอมเนย ไส้ด้านในคือมันแบบจุกๆ แน่นๆ แล้วหวานนนนนนนนนมาก!

    🍠 Saint Etoile

    💰 ชิ้นละ 48.-

    #ไม่เที่ยวก็กิน #maitiewkorkin #ขนมปังมันหวาน

    #มันหวาน #ขนมปัง #อร่อยบอกต่อ #sweetpotatobun