• [VIDEO] ขอวิธีเลิกทานเมนูนี้ที "ตำเส้นเล็ก"

    ขอวิธีเลิกกินตำเส้นเล็กทีค่ะ 5555

    ยิ่งตำใส่น้ำปลาร้า+กะปิ ยิ่งฟิน

    อุปสรรค์ในการลดน้ำหนักชัดๆ

    วันนี้ใส่ไส้กรอกไก่หนังกรอบลงไป เทรนเนอร์กำหมัดแล้ว 😂😵