• [VIDEO] สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาบ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

  ⭐️ความพอใจ: 🌟🌟🌟🌟🌟

  🐲 : ชุดจีน/ชุดแดงสำหรับถ่ายรูป

  🛶:ล่องเรือในบึงน้ำ ราคา 2 คน 350฿ มีรอบเช้ากับกลางคืน

  🍸: ไวน์ ร้าน ลีไวน์

  🥢: ขาหมูยูนาน

  🥟:หมาล่าเสียบไม้

  🍵:ชาหอมหมื่นลี้

  🪷: ถ่ายรูปจุดสะพานโค้งริมบึงน้ำ

  👫: คนรู้ใจสักคน ❤️

  #บ้านรักไทย #แม่ฮ่องสอน #รีวิวบ้านรักไทย