• shade of green resort

  shade of green resort
  shade of green resort
  shade of green resort

  shade of green resort
  shade of green resort
  shade of green resort
  shade of green resort
  shade of green resort
  shade of green resort

  เรามีพี่พักสวนผึ้งรู้สึกประทับใจ ที่พัก มีแค่บ้าน 2 หลัง

  เราพักชื่อบ้าน บ้านแมกไม้ อยู่ติดริมน้ำ ใครอยากมาพักฮิวใจจากการทำงานเหนื่อยๆ เราแนะนำเลย ธรรมชาติมาก ส่วนตัวสุดๆ

  ✨สิ่งน่าสนใจ: ฟังเสียงน้ำไหล ตอนนอน

  💰ราคา: 2,500 วันธรรมดา

  🚅 วิธีการเดินทาง: Shade of Green