• แต่งชุดไทยไปวัดไชยวัฒนารามกันค่า

  แต่งชุดไทยไปวัดไชยวัฒนารามกันค่า
  แต่งชุดไทยไปวัดไชยวัฒนารามกันค่า
  แต่งชุดไทยไปวัดไชยวัฒนารามกันค่า

  แต่งชุดไทยไปวัดไชยวัฒนารามกันค่า
  แต่งชุดไทยไปวัดไชยวัฒนารามกันค่า

  #วัดไชยวัฒนาราม #วัดไชยวัฒนาราม🙏อยุธยา #แต่งชุดไทยเที่ยวอยุธยากัน #ชุดไทยนาคี