• ปกติผู้ชายฉีดน้ำหอมกันตรงไหนครับ? ฉีดที่ผิวหรือที่เสื้อ?

  ปกติผู้ชายฉีดน้ำหอมกันตรงไหนครับ? ฉีดที่ผิวหรือที่เสื้อ?
  ปกติผู้ชายฉีดน้ำหอมกันตรงไหนครับ? ฉีดที่ผิวหรือที่เสื้อ?
  ปกติผู้ชายฉีดน้ำหอมกันตรงไหนครับ? ฉีดที่ผิวหรือที่เสื้อ?

  ปกติชอบฉีดน้ำหอมที่เสื้อหรือที่ผิวมากกว่ากันครับ?

  คิดว่าแบบไหนกระจายตัวได้ดีกว่า?

  #กระทู้ถามตอบ #ผู้ชายดูแลตัวเอง