• กว่าเราจะได้เห็นชุดประจำชาติ MU มาดูว่าผ่านการคัดเลือกแล้วกี่ชุด

  กว่าเราจะได้เห็นชุดประจำชาติ MU มาดูว่าผ่านการคัดเลือกแล้วกี่ชุด
  กว่าเราจะได้เห็นชุดประจำชาติ MU มาดูว่าผ่านการคัดเลือกแล้วกี่ชุด
  กว่าเราจะได้เห็นชุดประจำชาติ MU มาดูว่าผ่านการคัดเลือกแล้วกี่ชุด
  กว่าเราจะได้เห็นชุดประจำชาติ MU มาดูว่าผ่านการคัดเลือกแล้วกี่ชุด
  กว่าเราจะได้เห็นชุดประจำชาติ MU มาดูว่าผ่านการคัดเลือกแล้วกี่ชุด
  กว่าเราจะได้เห็นชุดประจำชาติ MU มาดูว่าผ่านการคัดเลือกแล้วกี่ชุด
  กว่าเราจะได้เห็นชุดประจำชาติ MU มาดูว่าผ่านการคัดเลือกแล้วกี่ชุด
  กว่าเราจะได้เห็นชุดประจำชาติ MU มาดูว่าผ่านการคัดเลือกแล้วกี่ชุด
  กว่าเราจะได้เห็นชุดประจำชาติ MU มาดูว่าผ่านการคัดเลือกแล้วกี่ชุด
  กว่าเราจะได้เห็นชุดประจำชาติ MU มาดูว่าผ่านการคัดเลือกแล้วกี่ชุด

  ทุกคนรู้หรือไม่ว่ากว่าจะได้ชุดประจำชาติ เราได้การคัดเลือกจาก 9 ชุดมาแล้ว โดยในปีนี้ชุดที่กองประกวดเลือกคือ ชุดเทพธิดาอาณาจักรอยุธยา ออกแบบโดย กมลรส ทูลภิรมย์ แต่อยากบอกว่าแต่ละชุดปีนี้คือปังและสง่าทุกเลย เราคิดว่า 8 ชุดที่เหลือต่อให้เอามาสู้ก็ดูดีและสมศักดิ์ศรีมากๆ 🥹

  นอกจากชุดประกวดแล้ว มีใครชอบชุดไหนที่คิดว่าไม่แพ้ชุดหลักอีกบ้างคะ?

  #ติดเทรนด์ #แอนโทเนีย #missuniverse2023 #missuniversethailand