• ก๊อกน้ำที่บ้านเป็นแบบนี้ทุกตัวเกิดจากอะไรคะ

    ก๊อกน้ำที่บ้านเป็นแบบนี้ทุกตัวเกิดจากอะไรคะ
    ก๊อกน้ำที่บ้านเป็นแบบนี้ทุกตัวเกิดจากอะไรคะ

    ปัญหาใหญ่มากกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดก๊อกเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยค่ะ

    ควรแก้ยังไงดีคะ

    🥲🥲🥲