• [VIDEO] รีวิวสายชำระ รู้งี้เปลี่ยนนานล่ะ !

  ต้องเปลี่ยนสายชำระแบบจำใจเพราะอันเก่า ข้อแตก

  ดูsาคาหลายยี่ห้อมาก sาคาบางอย่าง ไม่น่าแพงก็แพง

  จนมาเจออันนี้ ของ Hafele ด้วยยี่ห้อ เราก็ว่ามันต้องดีแน่ๆ

  เพราะก็อกน้ำที่บ้านก็ใช้ของนางใช้ดี ดีไซน์สวย ใครมาบ้านก็ต้องถาม

  ว่ายี่ห้ออะไร อยากได้บ้าง 😂 เราตัดสินใจซื้อตัวนี้เพราะ sาคา กับวัสดุ

  สายชำระอันเก่ามันเป็นพลาสติกเลยน่าจะไม่ทน และที่สำคัญคือ

  sาคา 3 9 0 -. !!! ถูกไม่น่าเชื่อ

  วัสดุตัวนี้เป็นทองเหลือง+พลาสติกน้า ยังไงก็ทนกว่าตัวเดิมแน่นอน

  พิกัด : https://shope.ee/5zrZscBkW0