• มาจัดโต๊ะทำงานให้ถูกหลัก Ergonomics กัน

  มาจัดโต๊ะทำงานให้ถูกหลัก Ergonomics กัน
  มาจัดโต๊ะทำงานให้ถูกหลัก Ergonomics กัน
  มาจัดโต๊ะทำงานให้ถูกหลัก Ergonomics กัน

  มาจัดโต๊ะทำงานให้ถูกหลัก Ergonomics กัน
  มาจัดโต๊ะทำงานให้ถูกหลัก Ergonomics กัน
  มาจัดโต๊ะทำงานให้ถูกหลัก Ergonomics กัน
  มาจัดโต๊ะทำงานให้ถูกหลัก Ergonomics กัน
  มาจัดโต๊ะทำงานให้ถูกหลัก Ergonomics กัน
  มาจัดโต๊ะทำงานให้ถูกหลัก Ergonomics กัน

  วันนี้จะมาป้ายยารัวๆ สำหรับ #โต๊ะทํางาน ที่ไม่เหมือนใครเพราะวันนี้มาในตีม จัดยังไงให้ถูกหลัก Ergonomic ไม่ปวดคอบ่าไหล่

  1. Keyboard https://bit.ly/3xdENsU

  2 Keycap https://bit.ly/3d6n2Vx

  3. แท่นวาง iPad https://bit.ly/3BssqvE

  4. ลิ้นชัก 3 ชั้นสุด minimal https://bit.ly/3L1wKVR

  5. เก้าอี้ปรับได้ตามสรีระ https://bit.ly/3RNSwOS

  6. ลิ้นชักยกจอคอม https://bit.ly/3eAEzFM

  7.ที่วางโทรศัพท์มือถือ https://bit.ly/3L6EaqY

  8. โต๊ะทำงาน Homepro