• รู้อ๊ะป่าว? อายุแมว 1 ปี ไม่เท่ากับอายุคน 1ขวบ‍

  รู้อ๊ะป่าว? อายุแมว 1 ปี ไม่เท่ากับอายุคน 1ขวบ‍
  รู้อ๊ะป่าว? อายุแมว 1 ปี ไม่เท่ากับอายุคน 1ขวบ‍
  รู้อ๊ะป่าว? อายุแมว 1 ปี ไม่เท่ากับอายุคน 1ขวบ‍

  รู้อ๊ะป่าว? อายุแมว 1 ปี ไม่เท่ากับอายุคน 1ขวบ‍
  รู้อ๊ะป่าว? อายุแมว 1 ปี ไม่เท่ากับอายุคน 1ขวบ‍

  แมวมีอายุขัยแมวเฉลี่ยอยู่ที่ 12 – 18 ปี

  จริงๆ แล้วมันเทียบเท่ากับอายุคนเท่าไหร่กันแน⁉️

  มีใครสงสัยเหมือนกันไหมคะว่า

  จริงๆแล้วเจ้าเหมียวของเราอายุเท่าไหร่

  ทำไมพฤติกรรมถึงเปลี่ยนไป

  วันนี้เอิร์นเอาข้อมูลดีๆ มาฝากเพื่อนๆงับ

  ต้องบอกก่อนว่าจริงๆ ก็ไม่มีใครรู้ตัวเลขที่แน่นอน

  เพราะว่ามีหลากหลายปัจจัยที่จะทำให้น้องแมวมีอายุสั้นหรืออายุยาว รวมไปถึงการเลี้ยงดู การอยู่อาศัย

  บางคนเลี้ยงระบบปิด บางคนเลี้ยงระบบเปิด

  พฤติกรรมการกินล้วนแล้วแต่ปัจจัยเช่นกัน

  ถ้าอ้างอิงจากสมาคมโรงพยาบาลสัตว์อเมริกา

  American Animal Hospital Association and

  the American Association of Feline Practitioners

  ซึ่งเค้าได้ทำการสังเกตและบันทึกข้อมูล ทำรายละเอียดตัวเลขเปรียบเทียบ อายุแมวเทียบกับอายุคน

  โดยขยายช่วงอายุวัยเด็กของแมวเทียบกับอายุของคน สามารถแบ่งช่วงอายุได้เป็น 6 ช่วงวัย

  1️⃣ วัยเด็ก คือ ช่วงตั้งแต่เกิดมาจนถึงช่วงวัยเจริญพันธุ์แรกเกิดจนถึง 6 เดือน

  2️⃣ วัยรุ่น คือ ช่วงตั้งแต่เจริญพันธุ์จนเจริญเติบโตสมบูรณ์ คือช่วงอายุ 7 เดือน-2ปี

  3️⃣ วัยหนุ่มสาว คือ ช่วงตั้งแต่อายุ 3-6ปี

  4️⃣ วัยผู้ใหญ่ ช่วงโตเต็มวัย คือช่วงอายุ 7-10 ปี

  5️⃣ ช่วงอาวุโส คือ อายุ 11-14 ปี

  6️⃣ ช่วงสูงอายุ คือ 15 ปีขึ้นไป

  ลองนำไปเปรียบเทียบกับเจ้านายที่บ้านดูน้า

  ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้ว แก่กว่าเราหรือเปล่า🤣

  อย่างเจ้าเหมียวที่บ้านเราก็กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น

  เดฟอายุ 1 ปี 9 เดือน อายุเทียบกับคนก็ประมาณ 24 ปี

  เดโม่อายุ 1 ปี 7เดือน อายุเทียบกับคนก็ประมาณ 23 ปี

  ส่วนเจ้าตัวแสบเดบิ้วท์อายุ 7 เดือน อายุเทียบกับคน

  เท่ากับ 12 ปี (วัยกำลังซนของจริง😹)

  วิธีการสังเกตว่าแมวอายุเยอะหรือยัง❓

  (กรณีไม่ได้รับมาเลี้ยงตั้งแต่แรกน้า)

  1. ฟัน🦷

  ฟันแท้ของเจ้าเหมียวจะขึ้นเมื่อมีอายุ 6 เดือน

  ถ้าฟันยังเป็นสีขาว สามารถคาดการณ์ได้ว่า

  อายุน่าจะอยู่ระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี

  แต่ถ้าฟันเริ่มมีสีเหลืองหรือมีคราบขาวของหินปูน

  แสดงว่าอาจจะมีอายุประมาณ 1-2 ปี

  ถ้าฟันทุกซี่มีหินปูนเกาะหมดแสดงว่าอายุประมาณ 3-4 ปี และถ้ามีหินปูนมากทุกฟันเลยแสดงว่าอายุ 5-10 ปี

  แต่ถ้าฟันมีหินปูนมากและมีฟันหลุดหายไปบางซี่ด้วยแสดงว่าอาจจะเป็นแมวแก่อายุ 10 ปีขึ้นไป

  2. ดวงตา👀

  เจ้าเหมียวอายุน้อยๆ จะมีประกายตาที่สดใส

  แต่ถ้าเมื่อไหร่สีตาเริ่มขุ่น แสดงว่าเจ้าตัวน้อย

  ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ

  #แมว #แมวน่ารัก #เรื่องของแมว #สัตว์เลี้ยง

  #สัตว์เลี้ยงน่ารัก #สัตว์เลี้ยงตัวโปรด