• Dior Addict คอลใหม่ ออกมาน่ารักไม่ไหว น้องจุ๊บุ๊ตะลุ๊กปุ๊กปิ๊กกก

  Dior Addict คอลใหม่ ออกมาน่ารักไม่ไหว น้องจุ๊บุ๊ตะลุ๊กปุ๊กปิ๊กกก
  Dior Addict คอลใหม่ ออกมาน่ารักไม่ไหว น้องจุ๊บุ๊ตะลุ๊กปุ๊กปิ๊กกก
  Dior Addict คอลใหม่ ออกมาน่ารักไม่ไหว น้องจุ๊บุ๊ตะลุ๊กปุ๊กปิ๊กกก

  Dior Addict คอลใหม่ ออกมาน่ารักไม่ไหว น้องจุ๊บุ๊ตะลุ๊กปุ๊กปิ๊กกก
  Dior Addict คอลใหม่ ออกมาน่ารักไม่ไหว น้องจุ๊บุ๊ตะลุ๊กปุ๊กปิ๊กกก

  สีใหม่ 682 Pink Bloom ชมพูเย็นๆ สดใส ขับผิว ทาแล้วปากน่ารัก น่าจุ้บบบมากกกกก ให้จริตน้องวอนยอง

  น้องมาพร้อมกับปลอกลิมิเตด (ต้องซื้อเพิ่มนะคะ) สวยงามตามสไตล์ดิออร์ สวยยันถุง เก็บได้เก็บ มันส๊วยยยยยยยย