• [VIDEO] 3 สัญญาณที่บอกว่าไม่ควรไว้หน้าม้า

  3 สัญญาณที่คุณไม่ควรไว้หน้าม้า

  1. รูปหน้ากลม : เพราะความกว้าง และ ความยาวของหน้าจะใกล้เคียงกันมาก

  2. คนรูปหน้าเหลี่ยมที่มีความกว้าง ยาวของใบหน้าใกล้เคียงกัน

  3. คนที่รูปหน้าคล้ายลูกแพร คือ มีช่วงหน้าผากแคบกว่าช่วงล่างของใบหน้า

  การเปิดหน้าผาก หรือ ปาดผมไปข้างๆ ก็จะเหมาะ และ เสริมรูปหน้าของเราได้ดีกว่าค่ะ

  ***สุดท้ายแล้ว ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลค่า😉🫶🏻